FANDOM


Kryzys omniczny Australia

Scena przedstawiająca wojnę

Kryzys omniczny – okres, w którym cały świat został pogrążony w wojnie. Największe role w walkach odgrywały organizacja Overwatch i omniki.

Historia Edytuj

Kryzys omniczny

Omniki nacierające na ludzi

Omnica Corporation na skalę światową budowała fabryki zwane omnium, w których odbywała się produkcja omników – robotów ze sztuczną inteligencją. W omniach zaczęło jednak dochodzić do kasowych awarii, co przyczyniło się do ich zamknięcia oraz upadku korporacji. Jednakże, 30 lat temu, nieznanego pochodzenia boskie programy na całym świecie zaczęły wznawiać pracę w omniach oraz wytwarzać bojowe omniki typu Bastion i okazjonalnie, wielkich rozmiarów Tytany, by następnie wykorzystać je do walki z ludzkością. Programy te przejmowały również kontrolę nad istniejącymi omnikami. Roboty, które początkowo miały służyć ludziom, teraz zaczęły się buntować oraz dołączać do szeregów wroga.

Kryzys omniczny Rosja

Rosjanie walczący przeciwko omnikom

Pierwsze reaktywowane przez boskie programy omnium znajdowało się w Krasnojarsku, w Rosji. Próbę walki z omnikami podjęła firma Volskaya Industries, z Katią Wolskają na czele, która stworzyła wiele fabryk obronnych, produkujących głównie potężne mechy zwane „Swiatogor”. Fabryki były jednak szybko niszczone przez wroga, co pomimo wielkich wysiłków wiązało się z wielką nieskutecznością Rosjan w czasie kryzysu.

Kryzys omniczny Niemcy

Walka pod Stuttgartem

Inne kraje, podobnie jak Rosja, również początkowo próbowały walczyć na własną rękę. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzano ściśle tajny „program zwiększania wartości bojowej żołnierzy”, mający zwiększyć siłę, umiejętności, prędkość oraz wytrzymałość standardowych żołnierzy. Niemcy utworzyli paramilitarną organizację zwaną „Krzyżowcy”, której członkowie charakteryzowali się imponującymi zbrojami oraz wielkimi broniami do walki wręcz produkowanymi przez firmę J08. Ich przywódcą był Balderich von Adler. Jedna z walk odbyła się pod Stuttgartem, gdzie Krzyżowcy wraz z niemiecką armią usiłowali odeprzeć atak Bastionów. Najbardziej znana bitwa odbyła się w zamku Eichenwalde niedaleko miasta Stuttgart. Pomimo waleczności i wielkiego bohaterstwa, Balderich oraz jego najlepsi żołnierze polegli w walce.

Kryzys omniczny Brazylia

Bombardowane Rio de Janeiro

Część państw nie była jednak w stanie stawić oporu potężnemu wrogowi. Kraje takie jak Brazylia, Indie, czy Meksyk bardzo ucierpiały. Miasta były w dużej mierze bombardowane i kontrolowane przez omników.

Kryzys omniczny Overwatch

Overwatch walczący z omnikami

Kiedy to obrona państw zaczęła słabnąć, a działania nie przynosiły większych rezultatów, ONZ, za sprawą Gabrieli Adawe utworzyło małą, eksperymentalną grupę uderzeniową zwaną Overwatch. Grupa zrzeszała najlepszych żołnierzy z całego globu, w tym Jacka Morrisona i Gabriela Reyesa z USA, Anę Amari z Egiptu, Reinhardta Wilhelma z Niemiec, Torbjörna Lindholma ze Szwecji oraz Liao niewiadomego pochodzenia. Misje grupy polegały głównie na dezaktywowaniu omni, unieszkodliwianiu boskich programów oraz wyzwalaniu miast spod kontroli omników. Kiedy działania grupy zaczęły przynosić pozytywne skutki, coraz więcej państw decydowało się na współpracę z nią, dzięki czemu Overwatch zaczęło działać na prawie całym świecie. Rosja, jako jeden z niewielu państw zdecydowała się nie przyjmować pomocy od grupy i sama zajęła się walką z wrogiem. Ostatecznie Overwatch udało się zakończyć wojnę, a członków grupy zaczęto uznawać za bohaterów.

Skutki kryzysu Edytuj

Po kryzysie Overwatch

Przyznanie nagród agentom

Overwatch zostało przekształcone w organizację pokojową. Miała ona teraz dostęp do nowych źródeł finansowania i zasobów. Przez kolejne lata pomogło to utrzymać pokój, prowadząc do eksploracji i odkrywania kosmosu oraz badań w zakresie medycyny i klimatologi.

Na świecie, omniki stały się „drugorzędnymi” istotami i pomimo tego, że nie byli już kontrolowani przez boskie programy, w większości świata nie posiadali oni praw, ani nie cieszyli się powszechnym szacunkiem. Część ludzi wraz z omnikami nadal protestuje oraz walczy o lepsze życie dla robotów. Najbardziej znane były działania założyciela Klasztoru Szambala – mnicha Tekarta Mondatty, którego przemowy były znane na cały świat.

Rosja Edytuj

Na wskutek prac włożonych w obronę kraju przed omnikami, po wojnie zmechanizowany przemysł pracy wrócił do wydatności i spowodował szybki rozwój ekonomiczny Rosji.

Korea Południowa Edytuj

10 lat po kryzysie omnicznym, z niewiadomych przyczyn, z wód Morza Wschodniochińskiego wynurzył się ogromny omnik, który zaczął atakować nadbrzeżne miasta. Robota udało zepchnąć z powrotem do morza, ale by zapobiec kolejnym atakom rząd Korei stworzył Mobilną Eskadrę Mechów Koreańskiej Armii, w skrócie „MEKA”. Oddział ten zwalczał omniki wyłaniające się z wody co kilka lat za pomocą dronów. Niestety, w końcu omnikom udało się zakłócić częstotliwości, uniemożliwiając kontrolę dronów, co skutkowało umieszczeniem w mechach pilotów. Rząd zdecydował się na umieszczenie w mechach profesjonalnych graczy e-sportowych, którzy mieli odpowiednie umiejętności i refleks potrzebne do starcia. Efekty tej decyzji były pozytywne.

Brazylia Edytuj

Po kryzysie warunki życia w Brazylii mocno się pogorszyły, szczególnie w fawelach, dzielnicach biedy. Miasto Rio de Janeiro wpadło w kryzys gospodarczy.

Indie Edytuj

Większość ludności została wysiedlona i nie miała się gdzie podziać. W tej sytuacji korporacja Vishkar wybudowała kilka metropolii za pomocą technologii stałoświetlnej, w tym Utopaeę, gdzie ludzie mogliby zamieszkać.

Meksyk Edytuj

Infrastruktura i sieci energetyczne były kompletnie zniszczone przez omniki, co utrudniło życie mieszkańcom. Dziś, były prezydent Guillermo Portero wraz ze swoją firmą LumériCo ma nadzieję naprawić szkody po kryzysie. Na skutek wojny wiele dzieci zostało również osieroconych.

Zobacz też Edytuj