FANDOM


Trong chế độ Assault, 2 đội sẽ chia nhau quyền kiểm soát , một đội sẽ tấn công, và đội còn lại sẽ phòng thủ. Mục tiêu của đội tấn công sẽ là chiếm cứ điểm của đội phòng thủ. Và dĩ nhiên, đội phòng thủ sẽ bảo toàn cứ điểm của mình để đội bạn không thể nào chiếm được cho đến khi thời gian qui định kết thúc.

Các bản đồ trong chế độ Sửa đổi

Phần Thưởng Sửa đổi

  • Double Cap: Chiếm giữ cả hai cứ điểm trong chế độ capture mà KHÔNG CHẾT! (Có vẻ hơi khó nhưng các bạn cứ thử xem sao ~.^ ).
    • Quà: Beyond The Moon Spray
  • Lockdown: Thắng trong chế độ capture mà không mất đi Objective đầu tiên.
    • Rewards: Jail Spray