FANDOM


Atlas News là môt đài thông tin toàn cầu, chuyên theo dõi các sự kiện liên quan đến tổ chức Overwatch và các tin tức liên quan.

Các bài báo đã xuất bảnSửa đổi

  • Fading Glory: On the Trail of Jack Morrison (Hào quang phai nhạt: Theo dấu Jack Morrison): một bản tóm tắt cuộc đời của Jack Morrison, cựu chỉ huy và một trong các người hùng của Overwatch, giờ bằng một cách nào đó có mối liên hệ với một lính đánh thuê Soldier: 76