FANDOM


IconBoosters
Boosters
Trong 2 giây
5 giây cooldown

Mech bay lên, tiến về phía trước, có thể đổi hướng hoặc đâm vào bên địch gây sát thương.

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
D.Vaplate

Chi tiếtSửa đổi

Con Mech bay tới bất cứ hướng nào mà D.Va đang nhìn, kể cả bay lên trời. Tuy nhiên nó chỉ kéo dài trong 2 giây và bị dừng khi dùng Fusion Cannons.

Hero địch nào bị D.Va đâm phải nhận 25 sát thương và bị bay ra phía sau.