FANDOM


IconCallMech
Ultimate Ability: Call Mech
Thời gian: 2 giây

Triệu hồi và sử dụng một con mech. Kĩ năng này còn có thể sử dụng ngay sau khi kĩ năng Self-Destruct thực hiện thành công

Nút nhấn: (Q, Y Button)
"Suiting up!"
D.Vaplate

Chi tiếtSửa đổi

D.Va lên mech mới, máu của D.Va sẽ tăng lên tối đa bằng máu của mech, gây 50 sát thương cho thằng nào đen bị con Mech đè lên.

Thay đổi Sửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: February 18, 2016 (beta) Chú thích: Ultimate hồi nhanh hơn 20% và mech của D.Va khi được gọi sẽ không di chuyển hoặc bị ngắm bắn.