FANDOM


CombatRollIcon
Combat Roll
8 giây cooldown

McCree lăn tới theo hướng mà anh ta đang di chuyển, và lập tức nạp đầy đạn khẩu Peacekeeper.

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
McCreeplateDetailsSửa đổi

McCree lộn nhào 6 mét theo hướng mà anh ta đang di chuyển. Thực hiện việc này sẽ lập tức nạp đầy đạn của Peacekeeper.Video Sửa đổi