FANDOM


IconConcussiveBlast
Concussive Blast
12 giây cooldown

Pharah phóng một quả tên lửa từ cổ tay đầy lùi tất cả kẻ địch trong phạm vi nổ và gây sát thương lớn lên khiên và rào chắn

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
Pharahplate

DetailsSửa đổi

Pharah phóng ra một vật thể không gây sát thương, nhưng sẽ đẩy lùi kẻ địch (và Pharah) khỏi vụ nổ, phạm vi đẩy lùi tối đa là 10 mét, vụ nổ có phạm vi 8 mét

Video Sửa đổi