FANDOM


IconAssault
Configuration: Recon
Lượng đạn: 20

Trong hình dạng Recon, Bastion có thể di chuyển và được trang bị súng trường bắn với tốc độ 8 viên/giây. Lượng sát thương gây ra là 20 mỗi viên, lượng sát thương sẽ bị giảm nếu đạn đi quá xa.

Nút nhấn (Left Mouse, Right Trigger)
 
BastionplateNội dungSửa đổi

Bastion bắn súng tiểu liên 8 viên đạn mỗi giây. Mỗi viên đạn gây 20 damage, nhưng chịu thiệt hại giảm sút.

Minh họa Sửa đổiPatch changes Sửa đổi


  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: February 9, 2016 (beta) Chú thích: Độ lan rộng nhỏ nhất của vũ khí bị loại bỏ; Độ lan rộng lớn nhất tăng 10%; Độ chính xác sẽ trở về bình thường nhanh hơn