FANDOM


Tank
Ultimate Ability: Configuration: Tank
Thời gian: 8 giây
Phạm vi: 4 m

Bastion trở thành cỗ xe tăng hủy diệt trong 8s. Trong thời gian này, Bastion sẽ bắn ra đạn với bán kính nổ 4m. Đạn có lượng sát thương 205, tự gây ra 35 sát thương cho bản thân nếu bắn quá gần. Khi ở hình dạng này, Bastion cũng được tăng 150 giáp vào lượng máu cơ bản, nhưng sẽ không được hồi lại lượng máu đã mất trước khi kích hoạt.

Nút nhấn: (Q, Y Button)


BastionplateNội dung Sửa đổi

Bastion có thể dùng ult dù đang ở trạng thái Recon hay Sentry, bổ sung thêm 150 giáp vào máu của mình. Đạn của tank có tầm bắn xa, gây 205 sát thương khi bắn trúng hoặc trong phạm vi đạn nổ. Nếu bắn quá gần Bastion thì nó nhận 35 sát thương.

Sau 8s, Bastion sẽ trở về trạng thái Recon, không phụ thuộc vào trạng thái trước lúc dùng ult.

Khi kích hoạt trạng thái Tank, Bastion sẽ phát một đoạn nhạc đặc biệt để thông báo cho đồng đội cũng như địch.

Minh họa Sửa đổi

Patch ChangesSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 17, 2016 (beta) Chú thích: Thời gian sử dụng giảm từ 10s xuống 8s
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: July 19, 2016  Chú thích: Ult tốn thêm 10%