FANDOM


Vừa khác vừa tương đồng với 2 chế độ trước, chế độ Control chọn ra đội thắng bằng hình thức Bo3 ( Best of 3 ). Trong chế độ này, hai đội chiến đấu trên một loạt các khu vực mục tiêu cố định. Khi một đội kiểm soát được một mục tiêu và khu vực chung quanh, họ sẽ chiếm giữ mục tiêu đó. Bất cứ khi nào một trong hai đội đạt 100%, họ sẽ thắng. Mỗi vòng sẽ có một mục tiêu khác nhau nằm rải rác trên bản đồ

Các bản đồ Sửa đổi

Thành tích Sửa đổi

  • Shutout: Chiến thắng chế độ Control mà không để cho đối phương chiếm giữ một lần nào ( tức là bạn thắng 2-0 ấy ).
    • Phần thưởng: Red O Spray
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.