FANDOM


Note: Vật phẩm mua bằng Credit không thể được refund (hoàn tiền), do vậy bạn nên chi hợp lý!

Credits là đơn vị tiền tệ trong Overwatch. Người chơi có thể sử dụng nó để mua các vật phẩm trong Hero Gallery cũng như trong các Loot Box, và họ có thể nhận được credit mỗi khi mở lootbox ra được các vật phẩm trùng với những thứ đã có sẵn trong túi của bạn.

Nguồn Sửa đổi

  • Loot Box - có sẵn bên trong
  • Credits - nhận được nếu mở lootbox ra item trùng với cái bạn có sẵn

Patch changes Sửa đổi

Link liên quan Sửa đổi