FANDOM


Genji cyberagility
Cyber-Agility

Nhờ những khả năng cơ khí của mình, Genji có thể trèo tường và nhảy giữa không trung.

Nút nhấn (Bị động)
Genjiplate

Chi tiếtSửa đổi

Genji có khả năng trèo tường và nhảy lần thứ 2 khi đang trong không trung.

Thay đổiSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: September 1, 2016 Chú thích: Không thể dùng kỹ năng leo tường để thực hiện nhảy 2 lần liên tục