FANDOM


DeadeyeIcon
Ultimate Ability: Deadeye
Thời gian: 6 giây

TẬP TRUNG, NGẮM BẮN, RÚT SÚNG. McCree mất một khoảng thời gian để ngắm bắn; khi đã sẵn sàng, anh ta bắn tất cả kẻ địch trong tầm nhìn của mình. Kẻ địch càng yếu, thời gian ngắm bắn càng nhanh.

Nút nhấn: (Q, Y Button)
"It's high noon. - Giờ Ngọ đã điểm."
McCreeplate

DetailsSửa đổi

McCree mất vài giây để khóa những mục tiêu anh ta thấy trong tầm nhìn. Sau đó anh tự động bắn tất cả mục tiêu sau 6 giây, nhưng có thể kích hoạt bắn trước.

Mất 1 giây để khóa các mục tiêu với 250 máu. Một cái đầu lâu đỏ sẽ hiện ra trên kẻ thù nếu họ đã bị khóa mục tiêu. Tuy nhiên, những kẻ thù ở phía sau rào chắn (barrier) thì những phát đạn sẽ không xuyên được qua chúng.

Khi bắt đầu kĩ năng, thanh ultimate McCree sẽ giảm từ từ đến hết trong 0.25 giây. Kĩ năng có thể bị hủy sớm bởi McCree hoặc hành động của kẻ địch, ví dụ như kĩ năng choáng hoặc đơn giản là hạ gục McCree.

Một McCree của đội địch sẽ nói "It's high noon" (Giữa trưa rồi), trong khi McCree đồng đội sẽ nói "Step right up"(Bước ngay lên nào). Kĩ năng này tạo ra một bụi cỏ lăn ngang qua McCree.

Thay đổiSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: September 1, 2016 Chú thích: Thanh ultimate giảm xuống 0% trong 0.25 giây chứ không còn giảm xuống 50% khi khai triển và 0% khi hoàn tất như trước
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: November 9, 2015 (beta) Chú thích: Thời gian ngắm giảm mạnh xuống còn 6 giây (10 giây xuống 6 giây)