FANDOM


Overwatch Beta Patch Notes – December 2, 2015 (beta)

November 20, 2015 (beta) • • • • • List of Patches • • • • • February 9, 2016 (beta)

Bug FixesSửa đổi

  • Sửa lỗi kĩ năng Ice Wall của Mei có thể phá hỏng trụ súng của Torbjörn
  • Sửa lỗi cho phép Tracer chạy trốn khỏi phòng hồi sinh của đối phương bằng cách bay về đỉnh của Ice Wall đã bị phá trước khi trận đấu bắt đầu
  • Sửa lỗi cho phép người chơi chạy trốn phòng hồi sinh của team tấn công trên map King's Row  trước khi trận đấu bắt đầu
  • Sửa lỗi icon Voice Chat của người chơi bị xám màu kể cả khi đang hoạt động
  • Sửa lỗi làm danh sách bạn của người chơi trong Battle.net bị reset khi bị mute trong Overwatch
  • Sửa lỗi crash ở phía client và server