FANDOM


Dva eject
Eject
Trong 1 giây

D.Va chui ra khỏi mech khi nó bị phá hủy.

D.Vaplate

Nội dungSửa đổi

Khi mech bị nổ, thay vì chết D.Va sẽ nhảy ra ngoài và chiến đấu như một con người bình thường. Sẽ mất 1 giây trễ giữa lúc "chết" và chui ra ngoài.

Thay đổiSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: February 9, 2016 (beta) Chú thích: Mech mới sẽ có ngay chứ không cần đợi vài giây sau khi D.Va thoát


TriviaSửa đổi

  • The Korean text that appears when this happens says 비상탈출, which translates to 'Emergency Escape'.