FANDOM


IconEndothermicBlaster
Endothermic Blasters
Lượng đạn: 200

súng blaster của Mei bắn ra 1 dòng sương tập trung tầm ngắn gây sát thương, làm chậm, và rồi đóng băng đối phương tại chỗ. Mei cũng thể thể sử dụng blaster để bắn ra những cột băng nhỏ làm đạn, mỗi lần bắn tốn 25 đạn.

Nút nhấn (Left Mouse, Right Trigger), (Right Mouse, Left Trigger)
Meiplate

Chi tiếtSửa đổi

Mei phun ra 1 luồng sương dài 10m và gây 45 sát thương mỗi giây, tiêu thụ 20 đạn/s, luồng sương cũng làm chậm đối phương, và nếu luồng sương được phun vào đối thủ liên tục trong vòng 3s thì chúng sẽ bị đóng băng trong 1,5s


Right Mouse, Left Trigger Mỗi lần bắn 1 cột băng nhỏ có thể gây tối đa 75 sát thương, mỗi lần bắn tiêu thụ 25 đạn, tốc độ bắn là 1,8 lần/s. Cột băng có thể heatshot đối thủ.


Thay đổi Sửa đổi


  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 22, 2016 (beta) Chú thích: Sữa một số lỗi khi hiệu ứng làm chậm bị mất khi sử dụng Endothermic Blast và Blizzard.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 17, 2016 (beta) Chú thích: Chức năng bắn chính: Giảm thời gian đóng bắn đi 15%. Chức năng bắn phụ: Giảm sát thương tầm xa, giảm tốc độ bắn 15%.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 8, 2016 (beta) Chú thích: Tốc độ đạn chức năng bắn phụ tăng 50%; Tốc độ bắn tăng 25%; Lượng đạn tiêu thụ giảm từ 40 xuống 25.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 1, 2016 (beta) Chú thích: Chức năng bắn chính giờ có chức năng làm chậm ngay tức khắc.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: February 18, 2016 (beta) Chú thích: Chức năng bắn phụ giảm lượng đạn tiêu thụ từ 50 xuống 40.