FANDOM


IconFusionCannons
Fusion Cannons
Lượng đạn: ∞

Mech của D.Va được trang bị 2 khẩu cannon tầm ngắn liên tiếp, sát thương cao và đặc biệt không cần nạp đạn. Khổ nỗi lúc bắn thì D.Va sẽ đi chậm hơn bình thường.

Nút nhấn (Left Mouse, Right Trigger)
D.Vaplate

Chi tiếtSửa đổi

Mỗi lượt bắn 8 viên, mỗi viên gây ra 3 sát thương. Trong một giây súng bắn 7 lượt với sát thương cao.

Mặc dù không cần nạp đạn nhưng nó sẽ làm chậm tốc độ di chuyển tới 75%