FANDOM


God Program là một trí tuệ nhân tạo (A.I.) có khả năng điều khiển các Omnic và các thiết bị máy móc khác. Chúng có các ý định xấu xa và muốn tiêu diệt con người, các cơ sở hạ tầng bị hỏng hóc, và khởi động các tấn công quân sự.

Overwatch cách ly hầu hết các God Programs, không phải tất cả các God Programs sau khủng hoảng Omnic.

Các God Programs đã biếtSửa đổi