FANDOM


IconGrapplingHook
Grappling Hook
12 giây cooldown

Widowmaker phóng ra 1 đoạn dây móc về phía cô nhắm vào – khi đầu dây nói với 1 bề mặt, cô nhanh chóng rút lại dây và phóng về hướng đó, cho phép cô lên những địa hình cao để mở rộng tầm nhìn và tránh trở thành những mục tiêu bị tấn công từ phía sau

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
Widowmakerplate

DetailsSửa đổi

Widowmaker bắn một chiếc móc gắn vào bề mặt rắn và kéo cô về phía nó. Cô sẽ được kéo lên trên các điểm mà móc hạ cánh, và cô sẽ giữ lại một chút đà

Móc có thể được hủy bỏ bằng cách nhấn nút nhảy. Nếu móc không kết nối với một bề mặt rắn, nó sẽ không có thời gian cooldown.