FANDOM


Hero Gallery

Người chơi có thể tùy biến các heroes của mình, xem các vật phẩm chúng nhận được, và sử dụng credits để mở khóa các vật phẩm khác trong Hero Gallery.

Truy cập

Để truy cập, bạn hãy vào Menu chính của game và bấm Hero Gallery. Từ đây, bạn có thể chọn Hero mà mình muốn tùy biến như skin, biểu cảm, lời thoại, bình xịt và Highlight intros cho hero đó. Bạn có thể trang bị những vật phẩm có sẵn, hoặc bấm Unlock để thể hiện sự chơi trội của mình (nếu đủ credit =)))

Patch changes

Link liên quan