FANDOM


Lucio wallride
Hover Jets
2 giây cooldown

Pharah bay trên không trung

Pharahplate

DetailsSửa đổi

Giữ nút nhảy sẽ cho phép Pharal lượn trên không trung. Một thanh nhiên liệu sẽ suất hiện trên màn hình, thời gian để dùng hết nhiên liệu là 2 giây và cũng tốn 2 giây để nạp đầy nhiên liệu

Patch ChangesSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: February 9, 2016 (beta) Chú thích: Sẽ không hồi khi Pharah đang trượt trên địa hình không thể đi được.