FANDOM


Có 2 chế độ chơi độc lập hiện có trong Overwatch (Assault và Escort) và Hybrid là chế độ thứ 3. Chế độ này là sự kết hợp những đặc trưng của cả 2 chế độ trên

Gameplay Sửa đổi

Tất cả những bản đồ Hybrid đều bắt đầu với việc chiếm cứ điểm giống Assault và sau khi việc chiếm cứ điểm thành công thì sẽ trở thành màn chơi Escort.

Các bản đồ cho phép chơi Hybrid Sửa đổi

Numbani

Hollywood

King's Row

Eichenwalde

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.