FANDOM


King's Row là 1 trong 12 bản đồ trong Overwatch. Nó là 1 Escort map.

King's row là một thành phố chủ yếu sống về đêm ở Anh. Các khu vui chơi chủ yếu được xây dựng ngoài trời, với những quảng trường thành phố và những hành lang được xây dựng dài để dành cho nhiều loại phương tiện và có rất nhiều góc phố xung quanh để đỗ xe.[1]

Bối cảnh Sửa đổi

Thành phố này phần lớn được xây dựng bởi Omnic, Nhưng chính phủ Anh lại không công nhận quyền của họ, do đó tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Omnic và con người vẫn diễn ra, và hiện tại còn xảy ra rất nhiều cuộc biểu tình đôi khi còn xảy ra các cuộc bạo động.[2]

Images Sửa đổi

Easter EggsSửa đổi

  • Tại điểm hồi sinh đầu tiên của đội tấn công, có 1 vài máy tính bảng đang chơi Hearthstone và cũng có 1 vài chiếc ly của Kofi Aromo.
  • Tại điểm hồi sinh đầu tiên của đội phòng thủ, có 1 tấm poster về buổi biểu diễn của Lúcio.
  • Ở phía trước của Meridian có 1 tấm ảnh của Tekhartha Mondatta với 1 vài cây nến xung quanh đó.
  • Tháp đồng hồ tại điểm chiếm đóng đầu tiên, có lẽ là 1 phiên bản của the Elizabeth Tower, chỉ rằng thời gian trong game lúc đó là 4A.M.

Patch changes Sửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: April 13, 2016 (beta) Chú thích: Increased time required to capture the first objective.

References Sửa đổi

  1. From Venture Beat
  2. BlizzCon 2015 World of Overwatch Panel


Maps trong Overwatch
Assault Maps
Control Maps
Escort Maps
Hybrid Maps

HollywoodKing's RowNumbaniEichenwalde

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.