FANDOM


Nhằm hơi hơi thỏa mãn các game thủ, Overwatch có 3 chế độ chơi khác nhau. Ứng với mỗi chế độ chơi, người chơi sẽ phải hoàn thành các mục tiêu khác nhau để giành chiến thắng. Không dài dòng nữa, ba chế độ chơi bao gồm:


Trên đây là 3 chế độ chơi chính, ngoài ra Overwatch còn có chế dộ Hybrid , chế độ này xen lẫn giữa AssaultEscort. Trong chế độ này, nhiệm vụ của đội tấn công là chiếm cứ điểm, sau đó đưa Payload đến điểm checkpoint. Đội Phòng Thủ sẽ ngăn cản tiến độ của đội Tấn Công cho đến khi thời gian kết thúc. Nhưng chắc có lẽ các bạn thích 3 chế độ kia hơn, nhỉ? ^_^


Maps trong Overwatch
Assault Maps
Control Maps
Escort Maps
Hybrid Maps


Achievements Sửa đổi

  • World Traveler: chơi game trong 12 maps khác nhau (Chơi kiểu gì cũng được!)
    • Phần thưởng: GL HF Spray