FANDOM


Overwatch Beta Patch Notes – November 17, 2015 (beta)

November 9, 2015 (beta) • • • • • List of Patches • • • • • November 18, 2015 (beta)


Patch HighlightsSửa đổi

Bản cập nhật bào gồm một số thay đổi liên quan với tìm trận đấu. Những thay đổi này là một phần lớn trong thử nghiệm, hướng tới hai mục đích:

 1. Tạo cho người chơi những trận đấu tốt và cân bằng hơn (vấn đề trước mắt)
 2. Tạo ra dữ liệu giúp chúng tôi cải thiện nhiều hơn (về lâu dài)Cũng giống như nhiều thử nghiệm khác, mặc dù vậy, chúng tôi không thấy những thay đổi này không phải những thứ tốt nhất cho game - ví dụ như có thể làm kinh nghiệm khi chơi tệ hơn - nên chúng tôi muốn bạn hãy gặp ý những suy nghĩ của mình trong forum của chúng tôi.Những thay đổi khi tìm trận:

 • Chức năng "Rate This Match" (đánh giá trận đấu) và "Rate This Player" (đánh giá người chơi) đã được thêm vào cuối trận đấu
  • Rate This Match: Những đánh giá này sẽ được gửi tới nhóm Overwatch để cho thấy bạn thích trận đấu như thế nào. Những dữ liệu này sẽ được sử dụng xuyên suốt thời gian để cải thiện cả game lẫn quá trình tìm trận.
  • Rate This Player: Những đánh giá tích cực và tiêu cực sẽ có ảnh hưởng tới việc bạn được chơi cùng với họ trong những game về sau hay không.
 • Mỗi số cải thiện (không được nhắc tới) sẽ ảnh hưởng với những người chơi trong trận đấu, đặc biệt là group (nhóm).
 • Sửa ngôn ngữ hiện lên màn hình khi tìm trận đấu
  • VD: Thay vì "Tìm được X trên Y người chơi" (9/12 người chơi sẵn sàng), người chơi giờ sẽ thấy"Estimated Time" (thời gian ước lượng) và "Elapsed Time" (thời gian tìm)GeneralSửa đổi

 • Màn hình chờ sẽ xuất hiện khi chuẩn bị vào map Skirmish
 • Thời Skirmish được tăng lên 30 phútBug FixesSửa đổi

 • Sửa lỗi làm Play of the Game quay lại sai phần chơi của trận đấu khi D.Va là người được PotG