FANDOM


Overwatch Beta Patch Notes – November 18, 2015 (beta)

November 17, 2015 (beta) • • • • • List of Patches • • • • • November 20, 2015 (beta)


GeneralSửa đổi

  • Người chơi sẽ không thấy tên thật của mình mỗi khi nói trong chat
  • BattleTag và số ID sẽ không hiện trong chat nếu người chơi gia nhập hoặc rời Voice Chat
  • Một số cải thiện khi tìm trận đấuHero Balance ChangesSửa đổi

    • Nếu nhiều Mei tấn công cùng một mục tiêu, hiệu ứng đóng băng sẽ không xảy ra nhanh hơnBug FixesSửa đổi

  • Sửa lỗi một số người chơi không sử dụng được mic khi tham gia Voice Chat
  • Sửa một số lỗi crash ở phía client