FANDOM


Overwatch Beta Patch Notes – November 3, 2015 (beta)

October 30, 2015 (beta) • • • • • List of Patches • • • • • November 9, 2015 (beta)Bug FixesSửa đổi

  • Cập nhật một số vị trí và vật thể trong game để phòng trường hợp người chơi không thể với tới, đứng lên trên hoặc bị kẹt tại những nơi đó.
  • Cập nhật một số vật thể làm Reaper không thể dịch chuyển xuyên qua hoặc vào bên trong vật thể.
  • Lỗi "invalid hardware or driver detected" có thể được bỏ qua (Lỗi nhận diện phần cứng và driver)
  • Sửa lỗi làm giao diện Muted Microphone biến mất khi mở menu Channels
  • Sửa một số lỗi với Voice Chat
  • Sửa lỗi crash của server và client