FANDOM


Objective hay còn gọi là nhiệm vụ trong game, bao gồm các dạng sau:

  • đẩy Payload, là nhiệm vụ thuộc hai chế độ bản đồ Escort hay Hybrid.
    • Checkpoints (hay điểm mốc) là đích đến của phe tấn công và là nơi phe phòng thủ cần làm mọi cách không cho đối phương tiến đến được.
  • Control Point (phòng thủ cứ điểm), là nhiệm vụ của chế độ bản đồ Control, AssaultHybrid.