FANDOM


IconOrbofDestruction
Orb of Destruction
1 - 5 viên/lần bắn
46 - 230 sát thương
Lượng đạn: 20

Zenyatta có thể bắn từng quả cầu năng lượng hoặc bắn hàng loạt sau một khoảng thời gian ngắn khi tích tụ năng lượng. Zenyatta có thể bắn cùng một lúc 5 quả cầu.

Nút nhấn (Left Mouse, Right Trigger), (Right Mouse, Left Trigger)
Zenyattaplate

Chi tiếtSửa đổi

Zenyatta bắn hàng loạt viên cầu với 46 sát thương. Thay vào đó, Zenyatta có thể nạp cùng một lúc 5 quả cầu với 46 sát thương mỗi quả và có thể gây tổng cộng 230 sát thương. Thời gian nạp đủ 5 quả là 2.5 giây.

Thay đổi Sửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: September 1, 2016 Chú thích: Sát thương tăng từ 40 lên 46
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: July 19, 2016 Chú thích: Sát thương cách bắn chính giảm từ 45 xuống 40, cách bắn phụ tăng từ 35 lên 40