FANDOM


IconOrbofDiscord
Orb of Discord

Quả cầu sẽ đánh dấu mục tiêu, tăng sát thương gây ra lên mục tiêu thêm 30% khi Zenyatta còn sống hoặc mục tiêu ra khỏi tầm nhìn. Chỉ một mục tiêu được đánh dấu trong cùng một khoảng thời gian, hiệu ứng sẽ mất đi khi đối phương đi ra khỏi tầm nhìn quá 3s.

Nút nhấn (E, Right Button)
Zenyattaplate

Chi tiếtSửa đổi

Zenyatta đánh dấu một quả cầu lên người đối phương, tăng sát thương gây lên mục tiêu này 30%. Hiệu ứng này chỉ xảy ra đối với một mục tiêu nhưng không có thời gian hồi chiêu. 

Orb of Discord sẽ tự động trở về sau mục tiêu ra khỏi tầm nhìn quá 3s hoặc mục tiêu chết. Zenyatta sẽ biết khi điều này xảy ra.

Thay đổi Sửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: September 1, 2016 Chú thích: Độ tăng sát thương giảm từ 50% xuống 30%
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: July 19, 2016 Chú thích: Tốc độ bay của quả cầu tăng từ 30 lên 120
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 22, 2016 (beta) Chú thích: Quả cầu tự động trở về khi mục tiêu ra khỏi tầm nhìn quá 3s.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 17, 2016 (beta) Chú thích: Hiệu ứng mất đi bởi hiệu ứng bất tử (Cryo-Freeze của Mei, Barriers của Zarya, Transcendence của Zenyatta)
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 8, 2016 (beta) Chú thích: Orb of Discord không được đè lên nhau
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 1, 2016 (beta) Chú thích: Người sẽ biết khi Orb of Discord trở về