FANDOM


IconOrbofHarmony
Orb of Harmony
Hồi 30 máu/giây

Zenyatta đưa một quả cầu lên vai đồng đội. Chừng nào Zenyatta còn sống, đồng đội trong tầm nhìn sẽ được hồi máu liên tục. Chỉ có một đồng đội được hưởng quyền lợi này trong cùng một khoảng thời gian, hiệu ứng này sẽ tồn tại trong 3 giây nếu đồng đội ra khỏi tầm nhìn.

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
Zenyattaplate

Chi tiếtSửa đổi

Zenyatta giúp đồng đội hồi 30 máu mỗi giây. Hiệu ứng chỉ áp dụng lên một đồng đội trong cùng một khoảng thời gian và không có thời gian hồi chiêu.

Orb of Harmony sẽ tự động trở về nếu đồng đội đi ra khỏi tầm nhìn trong vòng 3s, hoặc nếu đồng đội chết. Zenyatta sẽ biết nếu điều này xảy ra.

Video Sửa đổi

Thay đổi Sửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: July 19, 2016 Chú thích: Tốc độ bay của quả cầu tăng từ 30 lên 120
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: April 21, 2016 (beta) Chú thích: Lượng máu hồi tăng từ 25 lên 30
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 22, 2016 (beta) Chú thích: Quả cầu sẽ tự động trở về nếu mục tiêu ra khỏi tầm nhìn quá 3s.
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 8, 2016 (beta) Chú thích: Quả cầu sẽ không đặt đè lên nhau
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 1, 2016 (beta) Chú thích: Người chơi sẽ biết khi quả cầu quay trở về