FANDOM


ParticleCannonIcon
Particle Cannon
Lượng đạn: 100

Zarya giải phóng tia phân hạch từ khẩu Particle Cannon của cô ấy. Ngoài ra, Zarya còn có thể phóng ra 1 quả bom phân hạch phát nổ. Mỗi phát nổ phân hạch tốn 25 viên đạn.

Nút nhấn (Left Mouse, Right Trigger), (Right Mouse, Left Trigger)
Zaryaplate

DetailsSửa đổi

Zarya giải phóng tia phân hạch từ khẩu Particle Cannon của cô ấy. Ngoài ra, Zarya còn có thể phóng ra 1 quả bom phân hạch phát nổ. Mỗi phát nổ phân hạch tốn 25 viên đạn.

Right Mouse, Left Trigger Alt-fire sẽ bắn quả bom phân hạch phát nổ khi va chạm, gây 46 sát thương khi 0 Energy và 95 sát thương khi đạt 100 Energy. Mỗi phát bắn tiêu tốn 25 viên đạn.

Video Sửa đổi

TriviaSửa đổi

  • Zarya's Particle Cannon is nicknamed Мститель (Mstitel'), meaning "Avenger".

Patch ChangesSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: March 17, 2016 (beta) Chú thích: Tăng sát thương nhỏ nhất thêm 25%