FANDOM


Danh sách tất cả các spray của Pharah. Các Spray có thể mua bằng 25 Credit hoặc mở khóa qua các achievements.