FANDOM


Progression trong Overwatch được tạo ra giúp người chơi có thể lấy điểm kinh nghiệm (exp) và lên cấp nhanh hơn. Người chơi có exp sau khi hoàn thành chế độ chơi Quick Play và Play vs. A.I.. Tới một ngưỡng exp nhất định, người chơi sẽ lên cấp và nhận được một Loot Box.

Chi tiết Sửa đổi

Hiện tại, exp được có sau khi hoàn thành chế độ chơi Quick Play hoặc Play vs A.I.. Số lượng EXP có được phụ thuộc vào độ dài trận đấu, kết quả cuối trận và sự cố gắng của người chơi. Chế độ Quick Play tặng nhiều EXP hơn Play vs A.I. vì độ khó khác nhau của 2 chế độ.

EXP có thể kiếm được với tất cả các nhân vật. Những cấp tiếp theo yêu cầu nhiều EXP hơn. . Mỗi 10 level, người chơi có thể mở khóa ảnh chân dung, và giao diện mới mỗi 100 level. Mở khóa giao diện mới sẽ đặt lại hoàn toàn level của người chơi, cũng như số EXP cần thiết để lên level.

Phần thưởng Sửa đổi

EXP chỉ có thể đạt được tương ứng với huân chương cao nhất.

Play vs. AI Sửa đổi

Tất cả các bàn đều được tặng EXP như nhau:

 • Trận đấu đầu tiên trong ngày: 1500XP
 • Thắng: 300XP
 • Hoàn thành trận: 150XP
 • Thời gian: 120XP mỗi phút

Quick Play Sửa đổi

 • Trận đấu đầu tiên trong ngày: 1500XP
 • Thắng: 500XP
 • Hoàn thành trận: 250XP
 • Thời gian: 200XP mỗi phút
 • Trận liên tiếp: 200XP
 • Gold Medal: 150XP
 • Silver Medal: 100XP
 • Bronze Medal: 50XP
 • Thưởng thêm cho nhóm: +20% EXP
 • Thoát giữa trận: -75% EXP

Video Sửa đổi

BETA Progression Rewards Preview Highlight Intros Overwatch

BETA Progression Rewards Preview Highlight Intros Overwatch

Patch changes Sửa đổi

External links Sửa đổi