FANDOM


IconRecall
Recall
Trong 1.25 giây
12 giây cooldown

Tracer ngược dòng thời gian, trở về với vị trí trên bản đồ, số lượng đạn và máu của mình 3 giây trước.

Nút nhấn (E, Right Button)
Tracerplate

Chi tiếtSửa đổi

Tracer tua lại chính mình, trở lại với vị trí, số máu và số đạn 3 giây trước thời điểm kích hoạt kỹ năng này. Nó sẽ không ảnh hưởng tới thời gian hồi của Blink hoặc điểm sạc của Pulse Bomb.

Sử dụng kỹ năng này Tracer sẽ mất đi tất cả buff gồm máu và giáp đến từ đồng đội dù 3 giây trước có được buff hay không.

Nếu 3 giây trước khi kích hoạt Recall, Tracer đứng trên một vật thể chuyển động, khi kích hoạt kỹ năng này Tracer sẽ đến vị trí hiện tại của vật thể đó.

Recall có thể mang cô quay trở lại vị trí cũ ngay cả khi cô đã đi qua cổng dịch chuyển.

Video Sửa đổi