FANDOM


Scrap Gun
Scrap Gun
1 viên/lần bắn
50 - 225 sát thương
Lượng đạn: 4

Súng bắn ra những mảnh bom trong phạm vi lớn. Hơn nữa, nó cũng có thể phóng những khối kim loại tụ lại với bán kính nhỏ hơn nhưng cho sát thương cao hơn.

Nút nhấn (Left Mouse, Right Trigger), (Right Mouse, Left Trigger)
Roadhogplate

DetailsSửa đổi

Roadhog bắn 25 mảnh đạn trong phạm vi lớn. Mỗi mảnh gây 9 damage, Tổng sát thương lên tới 225. Nếu bắn liên tục, súng có thể bắn 1.5 lần mỗi giây.

Right Mouse, Left Trigger Nó sẽ bắn ra một khối kim loại hợp thành từ những mảnh bom. nó sẽ vỡ ra và gây 50 damage trong phạm vi 9m.