FANDOM


Seasonal Event là một sự kiện đặc biệt trong game Overwatch. Xuyên suốt khoảng thời gian diễn ra sự kiện, những Loot Box thường sẽ được thay bằng những Loot box đặc biệt của sự kiện đó, và trong đó sẽ có tối thiểu một vật phẩm độc đáo mà người chơi chỉ có thể giành được trong thời gian giới hạn của sự kiện. Những vật phẩm này có thể là Skin, Emotes, Victory Poses, Voice Lines, Sprays hay Player Icons mới. LƯU Ý NHỮNG VẬT PHẨM NÀY SẼ KHÔNG CÒN KIẾM ĐƯỢC SAU KHI SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC.

Sự kiện theo Season Sửa đổi

Summer Games Sửa đổi

Main article: Summer Games

Sự kiện Summer Games chính là sự kiện đầu tiên trong Overwatch diễn ra từ 2 tháng 8, 2016 đến 22 tháng 8, 2016 lấy ý tưởng từ thế vận hội Olympic 2016. Sự kiện bao gồm chế độ Brawl gọi là Lucioball trong bản đồ mới: Estádio das Rãs và những vật phẩm cũng đc lấy ý tưởng từ chủ đề chính của sự kiện này.

Thay đổi qua các Patch Sửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: 2 tháng 8, 2016 Chú thích:  Sự kiện theo Season đầu tiên - Summer Games được ra mắt !.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.