FANDOM


Spray (bình xịt) được thu thập thông qua thành tựu hoặc tiến trình game (qua việc mở Loot Box). Bên dưới là danh sách của các bình xịt chung giữa các hero. Để xem các bình xịt riêng của từng hero, hãy tới trang của hero tương ứng. Mỗi bình xịt có giá 25 credit, trừ những bình được thu thập qua đạt được các thành tựu.

Mua Sửa đổi

 • Logo
 • ...Punch
 • Catcher
 • Caution
 • Dance
 • Dark Logo
 • Dark Overwatch
 • Dark Title
 • FOTS2
 • Fuji
 • Goldshire Pictures
 • Leek
 • Lumerico
 • Numbani Statue
 • Omnic Rights
 • Overwatch
 • Overwatch Title
 • Rhino
 • Rikimaru
 • Sarcophagus
 • Scooter
 • Scroll
 • Siege Mode
 • Six-Gun Killer
 • Sol
 • Soulstone
 • Vivi's Adventure

Thành tựu Sửa đổi

 • Beyond the Moon - Double Cap achievement
 • Forge Onward - Level 10 achievement.
 • GL HF - World Traveler achievement.
 • Jail - Lockdown achievement
 • Man and Omnic - Friend Zone achievement.
 • Oops - Decked Out achievement
 • Out of My Way - Escort Duty achievement
 • Pinata - Survival Expert achievement
 • Red O - Shutout achievement
 • Red X - Can't Touch This achievement
 • Respect - Level 50 achievement
 • Rise - Level 25 achievement
 • Sorry - The Path is Closed achievement
 • Tea Time - Undying achievement
 • Thanks - Blackjack achievement
 • Victory - Centenary achievement
 • Well Played - Decorated achievement