FANDOM


Summer games menu screenshot
Summer Games là một sự kiện trong Overwatch, dựa trên Thế vận hội Olympics 2016. Sự kiện này kéo dài từ 2/8 đến hết 22/8/2016.

Skin mới Sửa đổi

Summer Games Skins

Các skin mới

Emote mới Sửa đổi

Highlight Intro mới Sửa đổi

Voice line mới Sửa đổi