FANDOM


IconSwiftStrike
Swift Strike
8 giây cooldown

Genji lao lên, trảm khí bằng katana vào xuyên qua địch trên quãng đường đó. Nếu Genji hạ được ai với kỹ năng này thì có thể dùng nó tiếp luôn. Gây 50 sát thương.

Nút nhấn (Left Shift, Left Button)
Genjiplate

Chi tiếtSửa đổi

Genji lướt về phía trước mặt khoảng 15m, ngang hoặc dọc. Mọi kẻ địch mà Genji xuyên qua đều nhận 50 sát thương.

Nếu hạ được hoặc góp phần hạ được mạng nào thì cooldown của Swift Strike sẽ về 0, Genji có thể dùng tiếp luôn.

Genji vẫn dính Steel Trap, đồng thời cũng không phá hủy Steel Trap và Venom Mine khi khi sử dụng Swift Strike

Thay đổiSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: September 1, 2016 Chú thích: Không còn phá được được Venom Mine và Steel Trap; Không còn lướt qua được Steel Trap; Không làm ngưng các đòn cận chiến của đối phương
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: November 20, 2015 (beta) Chú thích: Tăng nhẹ sát thương, sát thương theo thời gian bị loại bỏ