FANDOM


Từ Youtube

Description Sửa đổi

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Configuration: Tank

    Bastion có thể dùng ult dù đang ở trạng thái Recon hay Sentry, bổ sung thêm 150 giáp vào máu của…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:25, ngày 26 tháng 5 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:25, ngày 26 tháng 5 năm 2016480 × 269 (16 kB)HeroVido (tường | đóng góp)created video
02:24, ngày 26 tháng 5 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:24, ngày 26 tháng 5 năm 2016480 × 269 (16 kB)HeroVido (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình