FANDOM


Reaper thereaping
The Reaping

Reaper thu thập linh hồn từ những nạn nhân của hắn để hồi lại máu.

Nút nhấn (Bị động)
Reaperplate

Chi tiếtSửa đổi

Kẻ địch bị tiêu diệt bởi Reaper sẽ để lại linh hồn mà chỉ có Reaper nhìn thấy. Thu thập linh hồn này sẽ hồi 50 máu. Reaper sẽ tự động thu thập những linh hồn này trong khoảng cách 5m, trừ khi đang đầy máu.