FANDOM


IconVenomMine
Venom Mine
Trong 5 giây
15 giây cooldown

Widowmaker phóng ra 1 bẫy độc hình nhện, nó dính vào tất cả các bề mặt. Khi mục tiền đến gần phạm vi kích nổ của chiếc bẫy nó kích hoạt, gây nổ và xả ra khí độc làm tất cả mục tiêu trong phạm vị nổ nhiễm độc.

Nút nhấn (E, Right Button)
Widowmakerplate

DetailsSửa đổi

Widowmaker bắn ra một quả mìn mà dính vào bề mặt rắn đầu tiên nó tiếp xúc với. Khi một kẻ thù đi trong vòng 3 mét cạnh quả mìn, nó sẽ phát nổ và làm tất cả kẻ thù trong vùng lân cận bị nhiễm độc. độc này sẽ gây 15 sát thương mỗi giây trong 5 giây.

Widowmaker thể thấy vị trí quả mìn của mình thông qua các bức tường, và được cảnh báo khi nó nổ.

Kẻ thù có thể phá hủy quả mìn từ một khoảng cách. Mặc dù Widowmaker không thể kích hoạt quả mìn của riêng mình, nhưng cô vẫn sẽ dính độc của nó nếu nó nổ gần cô.

Chỉ có 1 quả mìn có thể được hoạt động tại một thời điểm. Phát động một quả mìn mới sẽ loại bỏ bất kỳ quả mìn nào trước đó.