FANDOM


Whole Hog
Ultimate Ability: Whole Hog
Thời gian: 6 giây
? ~ 4400 sát thương

Sau khi lắp thiết bị hỗ trợ lên súng, Roadhog sẽ xả hết chỗ đạn liên tục trong vòng 6 giây

Nút nhấn: (Q, Y Button)
"Eat this. - Ăn này."
Roadhogplate

Chi tiếtSửa đổi

Roadhog bắn Scrap Gun liên tục trong vòng 6 giây. Khi sử dụng, sát thương sẽ cao hơn rất nhiều súng bình thường và không thể sử dụng kĩ năng khác trừ di chuyển chậm

Roadhog sẽ căn nhằn khi chuẩn bị súng và cười lớn khi đang dùng Ultimate.

Ngoài lề Sửa đổi

  • Khi chưa ra mắt chính thức, Roadhog hô "Eat this! (Nếm thử đi!)" khi dùng ult.

Thay đổiSửa đổi

  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: July 19, 2016 Chú thích: Thanh ult tăng thêm 45%
  • IconOverwatch Nội dung thay đổi: April 13, 2016 (beta) Chú thích: Giảm độ chậm của di chuyển khi sử dụng kĩ năng